Menu

Terapia komórkami macierzystymi (stemm cells) i koncentratem płytkowym PRP:

Terapia z użyciem pluripotencjalnych komórek jednojądrzastych:

Pluripotencjalne komórki jednojądrzaste (ang. BMMNCs) charakteryzują się nieograniczoną liczbą podziałów i zdolnością różnicowania się w inne wyspecjalizowane komórki organizmu m.in. w komórki budujące więzadła i ścięgna – tenocyty. Dzięki podaniu celowanemu w miejsce uszkodzonej tkanki, komórki te stanowią magazyn komórek naprawczych. Procedura polega na pobraniu szpiku kostnego z mostka pacjenta (zabieg wykonywany jest na koniu stojącym, poddanym sedacji oraz znieczuleniu miejscowym). Pobrany materiał poddawany jest wirowaniu w specjalnej maszynie, która wyselekcjonowuje preparat komórkowy. W naszej klinice stosujemy połączenie wyżej opisanej metody z PRP. Przygotowany homogenat autogennych komórek płytkowych i szpikowych podawany jest dościęgnowo w miejsce uszkodzenia pod kontrolą USG. Tego typu kombinacja najefektywniej przyspiesza proces regeneracji oraz zwiększa jakość powstałej blizny.