Menu

Pełna diagnostyka chorób układu oddechowego i nebulizacja

W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

  • badanie endoskopowe górnych dróg oddechowych,
  • pobieranie popłuczyn i wymazów z tchawicy (bakteriologia, cytologia),
  • BAL - pobieranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowatych, szczególnie wskazane w diagnostyce przewlekłego kaszlu, alergicznych schorzeniach układu oddechowego,
  • USG płuc,
  • RTG płuc,
  • testy alergiczne śródskórne - na ich podstawie isnieje możliwość odczulania.

W terapii schorzeń układu oddechowego stosujemy nowatorską metodę nebulizacji, polegającą na podawaniu koniom leków w postaci rozpylonej metodą inhalacji poprzez nos. Do tego celu służy specjalny ultradźwiękowy inhalator z maską, którą zakłada się na głowę konia. Zaletą tej metody jest szybsze działanie leku, zmniejszenie wielkości dawki podawanego leku oraz ograniczenie ewentualnych efektów ubocznych.