Menu

Rozród i ginekologia

Inseminacja klaczy nasieniem świeżym oraz mrożonym,

Prowadzimy inseminację klacze przy pomocy długich pipet inseminacyjnych, dzięki czemu wprowadzamy nasienie bezpośrednio do rogu macicy. Metoda ta jest wysoce skuteczna, pozwala zapładniać klacze mniejszą ilością nasienia zapewniając jednocześnie większą skuteczność inseminacji.

 

Określanie optymalnego momentu krycia klaczy,

Dzięki badaniu klaczy, określającym owulacje, wyznaczamy optymalny moment krycia i inseminacji, dzięki czemu minimalizujemy ilość wykorzystywanego nasienie oraz eksploatacje ogiera. Pozwala to na zredukowanie niebezpieczeństwa związanego z samym kryciem, np.: kopnięcia ogiera przez klacz.

Kolejną zaletą badania klaczy na owulacje jest zmniejszenie ryzyka kontaminacji macicy w czasie krycia (jeden skok minimalizuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia macicy), a to zwiększa jednocześnie szanse na skuteczne zaźrebienie i redukuje ryzyko wczesnej resorpcji zarodka.

 

Wywoływanie rui u klaczy,

W przypadku trudności w określeniu czasu jak i przebiegu rui u klaczy z powodu braku specyficznych: zewnętrznych i wewnętrznych jej symptomów, możemy podjąć się wywołania rui w sposób farmakologiczny, bezpieczny dla klaczy, nie powodujący negatywnego wpływu na w przyszłości rozwijający się zarodek.

 

„Menagement” ciąży bliźniaczych,

W celu wykrycia ciąży bliźniaczych najlepiej badać klacz pomiędzy 14 a 18 dniem po owulacji, gdyż do tego dnia nie następuje jeszcze zagnieżdżenie zarodka, a w sytuacjach wątpliwych mamy jeszcze czas, aby ewentualne klacz zbadać powtórnie oraz dopasować odpowiednie postępowanie. W przypadku stwierdzenia ciąży bliźniaczej możemy usunąć oba zarodki za pomocą środków hormonalnych lub też podjąć próbę manualnej destrukcji jednego z zarodków. Sposób podjętego postępowania zależy wyłącznie od ułożenia zarodków względem siebie oraz decyzji klienta.

Badając klacz zbyt późno po owulacji możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem maskowania się podwójnych zarodków „jeden za drugim” bądź w przypadku zbyt bliskiego położenia zarodków względem siebie z niemożnością zniszczenia jednego z nich bez wysokiego ryzyka uszkodzenia drugiego. Bardzo ważnym jest usunięcie zarodka lub zarodków przed 36 dniem ciąży. Niszcząc zarodki po tym okresie bardzo często klacze już nie wchodzą w ruję w danym sezonie rozrodczym, co prowadzi do straty jednego roku w rozrodzie danej klaczy.

 

Leczenie niepłodności,

Leczenie klaczy mających trudności w zaźrebieniu podejmujemy po wykonaniu wcześniejszych badań laboratoryjnych. Najbardziej popularnymi badaniami przeprowadzanymi w tym przypadku są:

- pobieranie wymazu z macicy,

- wykonanie badania cytologicznego oraz bakteriologicznego z uzyskanego materiału,

- biopsja ściany macicy – określająca wielkość stanu zapalnego i degeneracji ściany,

- badanie krwi – w celu określenia poziomu poszczególnych hormonów odgrywających ważne role w przebiegu i ewentualnych zaburzeniach cyklu rujowego.

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na postawienie dokładnej diagnozy, dzięki czemu podjęte leczenie jest właściwe i ma wysoki procent skuteczności, a co się z tym wiąże znacznie zwiększa szanse na pozytywny wynik inseminacji – zaźrebienie.

 

Badanie stanu zdrowia klaczy ze szczególnym naciskiem na zdrowotność dróg rodnych,

Wykonując rutynowe badania narządu rodnego klaczy przed sezonem znacznie zwiększamy szanse na osiągnięcie przez nas sukcesu w postaci wyhodowania źrebaka. Badając klacz za pomocą nie tylko ultrasonografu, ale przede wszystkim palpacyjnie omacując narządy wewnętrzne klaczy lekarz potrafi w znacznym stopniu wychwycić nieprawidłowości w obrębie dróg rodnych czy samych jajników. Nasze usługi obejmują także bardziej zaawansowane techniki diagnostyczne pozwalające na wczesne wykrycie stanów patologicznych narządów rodnych(patrz leczenie niepłodności)

 

Badanie za pomocą USG w kierunku stwierdzenia źrebności,

Badanie to wykonujemy już od 12 dnia po owulacji; Zaletą wczesnego wykrywania ciąży jest nie tylko nasza świadomość prawidłowej źrebności klaczy, ale głównie zabezpieczenie się przed wystąpieniem ewentualnej ciąży bliźniaczej. Natomiast badając klacz na źrebność często trafiamy na stany patologiczne w macicy, dzięki czemu podejmujemy szybkie leczenie, umożliwiając zaźrebienie danej klaczy jeszcze w tym samym sezonie rozrodczym.

 

Pełna profilaktyka w okresie ciąży,

Monitorowanie przebiegu ciąży u klaczy, poprzez wykonywane badania na źrebność za pomocą USG wykonujemy począwszy od 12 dnia po owulacji. Proponujemy również kontrolne badania ciąży w newralgicznych momentach jej trwania tj. ok. 40 – 45 dnia ciąży oraz po 3 miesiącu. Monitoring ciąży pozwala uniknąć niespodzianek związanych z ewentualną resorpcją zarodka przez klacz.