Menu

Terapia falami uderzeniowymi(shock wave therapy)

W poszukiwaniu nowych, skutecznych technik w terapii schorzeń ortopedycznych naukowcy sięgają po metody stosowane w innych dziedzinach medycyny i badają możliwości ich wykorzystania. Tym sposobem kilka lat temu zaczęto stosować w terapii wybranych schorzeń ortopedycznych u ludzi, a później u koni falę uderzeniową ESWT (Extracorporale Shock Wave Therapy). Po tym jak na rynku pojawiły się pierwsze aparaty weterynaryjne w Europie Zachodniej i USA zaczęto bardzo szeroko stosować tą terapię jako nieinwazyjną, niejednokrotnie zapobiegającą konieczności przeprowadzania zabiegów operacyjnych. pozbawioną ryzyka wystąpienia komplikacji i efektów ubocznych, efektywną i nie będącą dopingiem metodę w terapii przewlekłych i degeneracyjnych schorzeń aparatu ruchu u koni. Jest ona szczególnie zalecana u pacjentów, u których zawiodły wszystkie wcześniej stosowane formy fizjoterapii, a schorzenia mają charakter chroniczny.


Zarówno badania kliniczne jak i doświadczenia stosujący ją lekarzy wskazują na dużą skuteczność  terapii falą uderzeniową w schorzeniach takich jak:

·    desmopatie mięśnia międzykostnego,
·    zapalenia ścięgien,
·    uszkodzenia więzadeł stawowych,
·    sesamiodosa – zmiany zwyrodnieniowe trzeszczek pęcinowych,
·    leczenie nakostniaków
·    leczenia bukszyn
·    zapalenie okostnej po usunięciu kości rysikowej
·    zapalenie przyczepu więzadła karkowego
·    choroby zwyrodnieniowe stawów, w tym przy "szpacie",
·    złamania zmęczeniowe (stress fractures) i pęknięcia kości,
·    schorzenia grzbietu,
·    syndrom trzeszczkowy - podotrochleoza.

 

Dla uzyskania wymiernych efektów zalecane jest przeprowadzenie 3 - 5 zabieów w odstępach 7-30 dni (w zależności od schorzenia). Czas trwania jednego zabiegu nie przekracza 10 minut, niekiedy wymaga jednak lekkiego uspokojenia konia.

 

Wielką zaletą tej metody jest trwałość rezultatów, brak efektów ubocznych oraz możliwość jej stosowania w kombinacji z tradycyjnymi metodami leczenia.
Załączniki